Bitcoin, en fem minuters grundkurs

Kryptovalutor i allmänhet, och Bitcoin i synnerhet, har varit på tapeten den senaste tiden. Den kraftiga värdestegringen under andra halvan av 2017 har väckt medians uppmärksamhet och gjort Bitcoin känt bland gemene man. Det totala värdet av alla existerande Bitcoins var uppe nånstans runt 250 miljarder € (!!!) när kursen stod som högst. Så det är inte längre frågan om nån liten sandlåda för nördar.

Men vad är det egentligen frågan om? Krypto? Blockkedjor? Kan man göra stora vinster på Bitcoin? Här kommer lite allmänbildning.

Vad är en kryptovaluta?

Traditionella valutor skapas och kontrolleras av nationers centralbanker, vilka också garanterar deras värde. En kryptovaluta, som. t.ex. Bitcoin, fungerar på ett helt annat sätt. Ett globalt decentraliserat nätverk av datorer behandlar transaktioner och för bok över vem som äger kryptovaluta. Bitcoin har skapats helt och hållet utan stöd eller kontroll från någon myndighet eller bank. Därför ses det av en del som en välkommen protest mot kapitalism. Men bristen på kontroll medför också problem, t.ex. aktörer som eftersträvar vinst med mindre ärliga medel.

Vad är en blockkedja (blockchain)?

Blockkedjan är ett av de centrala koncept som gör kryptovalutor möjliga. Grundprincipen är enkel. Datorerna upprätthåller i sina minnen en kedja av transaktioner, där varje transaktion är matematiskt bunden till den föregående. Man kan alltså inte gå in och manipulera en transaktion utan att ha sönder de matematiska länkarna mellan transaktionerna. Kedjan kopieras dessutom till de andra datorerna i nätverket. Om en dator får för sig att manipulera kedjan så upptäcks förfalskningen och makuleras av de andra datorerna. Detta leder till ett system som är mycket robust och resistent mot både tekniska fel och avsiktlig manipulation.

Hur köper och säljer man Bitcoin?

Man kan skaffa Bitcoins på flera olika sätt. Man kan bryta nya coins (mining), man kan köpa Bitcoin och man kan placera i Bitcoin-relaterade värdepapper. Att bryta coins betyder att man upplåter sin egen dators kapacitet till att upprätthålla blockkedjorna, och får betalning för det i Bitcoin. Men man måste komma ihåg att det kräver mycket datorkapacitet, och därmed elektricitet. Det är inte lönsamt om Bitcoins kurs står för lågt. Man förvarar sina coins i ett datorprogram, en digital plånbok. Med den kan man också skicka och ta emot betalningar från andra användare. Man bör observera att den här plånbokens säkerhet är mycket kritisk. Om dess hemliga krypteringskoder läcker ut kan man förlora alla sin Bitcoins. Därför ska man vara mycket försiktig med molntjänster som upprätthåller en plånbok på nätet. Man kan antingen skapa sin digitala plånbok själv och lära sig använda den, eller förlita sig på någon tjänst som hjälper en att komma igång.

Vilka är Bitcoins största problem?

Bitcoin är mycket volatil, dvs. dess värde kan variera snabbt och kraftigt. Intressant för spekulanter men inte så bra om man försöker använda Bitcoin som betalningsmedel. Blockkedjetekniken har begränsad kapacitet och skulle inte klara av att hantera så stora volymer som skulle krävas om Bitcoin var vanlig som vardagligt betalningsmedel. Bitcoin är helt okontrollerat av myndigheter och drar därför till sig en hel del skumraskaffärer. När du väljer bank behöver du inte vara rädd att de ska stjäla dina pengar, men med tjänsteproducenter inom Bitcoin-branschen är det inte så enkelt. Dessutom ogillar förstås myndigheterna och den etablerade bankvärden nya innovationer som de inte kan kontrollera. Skumraskaffärerna med Bitcoin ger dem goda argument för att kräva begränsningar eller tom. förbud mot kryptovalutan. Bitcoin är alltså klart i motvind just nu.

Är Bitcoin lagligt?

Ja. Men Bitcoins okontrollerade natur gör det givetvis till en attraktiv valuta för alla möjliga sorters skojare. Det förekommer alltså en hel del olaglig verksamhet där Bitcoin används som betalningsmedel.

Är Bitcoin ett bedrägeri?

Nej. Bitcoin är i sig inte ett bedrägeri. Men det förekommer mycket skumraskaffärer som på ett eller annat sätt involverar Bitcoin, eller andra kryptovalutor. En del kallar Bitcoin för pyramidspel. Det här beror sannolikt på att det var lättare att bryta nya Bitcoin när valutan var ny, och de som gick in tidigt gjorde stora vinster. Men Bitcoin är inte det som man vanligen avser med pyramidspel.

Många här i Finland har blivit uppringda av skojare som vill sälja placeringstjänster i Bitcoin. Vanligen med helt hutlösa löften om säker och fortlöpande värdestegring. Det här är egentligen en bedrägeriform som är mycket vanlig och inte direkt har någonting med Bitcoin att göra. I den här versionen missbrukar man Bitcoins rykte, dvs. det faktum att vanligt folk har hört talas om den kraftiga värdestegringen men inte riktigt förstår vad det är frågan om. Om man gör sin placering försvinner pengarna bara och man får aldrig nån Bitcoin-portfölj.

Kan jag handla anonymt med Bitcoin?

Intressant fråga. Bitcoin kan vara extremt transparent eller extremt konfidentiellt, beroende på hur du spelar dina kort. Blockkedjan innebär ju att det alltid finns en lista över transaktioner som utförts, och en del brott har lösts genom att spåra transaktionerna till en viss digital plånbok. Men man kan å andra sidan skapa plånböcker anonymt. Om man gör det rätt så slutar spåren där, och ingen kan veta att just du äger en viss digital plånbok.

Borde man handla med Bitcoin?

Vi kan skriva om frågan så här: Varför skulle jag skaffa mig Bitcoin?

För att sköta mina dagliga betalningar

Glöm det. Man kan visserligen betala med Bitcoin på en del ställen, och det finns tjänster med vars hjälp man kan betala räkningar i Bitcoin så att pengarna konverteras till Euro och förmedlas vidare. Men det är besvärligt och man vinner knappast någonting på det. Bitcoins volatila värde är också ett stort problem. Att ens bankkontos värde fördubblas över en natt kan man säkert stå ut med, men om det halveras…

Praktiska detaljer begränsar också Bitcoins användbarhet. Transaktionsprovisionerna kan vara höga och blockkedjetekniken gör det till ett långsamt betalmedel.

Som placering

Bitcoins volatila värde gör det till ett objekt med hög risk, och därmed hög avkastningspotential. Varför inte, om man gillar sådana placeringar. Men här gäller den gamla regeln: placera inte mer än du har råd att förlora. Om man bara är ute efter avkastning behöver man inte äga Bitcoin själv. Man kan fråga sin bank om fonder eller andra värdepapper som investerar i Bitcoin.

Av principiella eller tekniska orsaker

Många gillar Bitcoin för att det innehåller element av uppror mot staternas och bankernas kontrollerade penningsystem. Andra skaffar sig lite coins för att bekanta sig med tekniken. Ja, varför inte. Om man gillar iden kan man ju leka med mindre mängder Bitcoin, och kanske tom. göra en liten vinst om det råkar gå upp.

Det finns visst andra kryptovalutor än Bitcoin också?

Det finns just nu ca. 1500 olika kryptovalutor och antalet stiger hela tiden. Bitcoins kraftiga uppgång i slutet på 2017 satte fart på branschen. Som grundregel kan man säga att vad som gäller för Bitcoin gäller i ännu högre grad för de andra valutorna. Man kan möjligen göra större vinster genom att vara med i ett tidigt skede. Men de flesta kryptovalutorna kommer utan tvekan att kollapsa och glömmas bort, och alltså förlora sitt värde. Så det gäller att välja rätt. Det kräver alltså att man är ordentligt insatt och inte har svaga nerver.

Micke