Borde man sluta använda Facebook? #deletefacebook

Det stormar igen kring social media i allmänhet, och Facebook i synnerhet. Orsaken är förstås dataläckaget från Facebook till Cambridge Analytica, som påstås ha spelat en avgörande roll när Trump valdes till president. Själva läckaget vet vi en hel del om, men vilken inverkan det hade på valet är mera baserat på spekulationer. Men det är egentligen inte det väsentliga här, den riktigt viktiga frågan är hur Facebook hanterar vår privata data. De sitter på det kanske mest värdefulla, och farliga, personregistret i hela världen. Skadan kunde vara mycket stor om man missbrukade det.

Många har reagerat med ilska på hur Facebook har hanterat affären, helt berättigat. En del går så långt att det lämnar Facebook och rekommenderar att andra också gör det. Rådet är ju i och för sig vettigt för det sänder en signal till Facebook att vi inte accepterar slapphänt hantering av vår personliga data. Men är det ett realistiskt alternativ? Och är det överhuvudtaget vettigt? Här behöver vi en lite djupare analys av Facebooks roll i våra liv.

Social media är egentligen kritisk infrastruktur

Vi och vårt samhälle är beroende av en stor mängd tekniska lösningar. El, vatten, telefon, vägar. Men hur många samtal ringer vi i snitt per dag och hur många gånger använder vi appar på telefonen för att kommunicera? Framförallt de yngre har praktiskt taget helt lämnat telefon och SMS för att istället använda olika former av social media. Det är alltså dags att börja klassificera de här tjänsterna som kritisk infrastruktur, som en grundpelare i samhället. Och med det följer ansvar och krav på att privata leverantörer inte ska kunna missbruka sin ställning.

Men man kan väl dumpa Facebook och byta till en annan tjänst? Eller dumpa sociala medier helt och hållet? Sakta i backarna. Visst är det frivilligt att använda social media, men valfriheten är ändå skenbar. Allt mer av vårt sociala umgänge kanaliseras på ett eller annat sätt via sociala medier. Fast vi träffas personligen så kommer man ofta överens om det via SoMe. Är man inte med så är man utanför. Sociala medier är också självmonopoliserande. Det betyder att du måste vara där dina vänner är. Facebook för vuxna och t.ex. Snapchat eller Instagram för de yngre. Inte så socialt att vara rebell och sitta ensam i sitt eget sociala medium.

Varför är just Facebook i centrum av den här skandalen?

Facebook är inte det enda sociala mediet, men praktiskt taget det enda som nämnts i samband med psykologisk profilering för att påverka val. Varför? Facebooks användarbas är för det första den mest relevanta, åtminstone i västvärlden. Facebook används främst av vuxna och det är de som röstar. WeChat i Kina och VK i Ryssland skulle säkert ha motsvarande potential i sina hemländer. Vad vet vi vad som har hänt i deras val fast det inte läckt ut eller överskridit vår nyhetströskel?

En annan faktor är att Facebook är optimerad för att suga upp just den sorts information som passar för psykologisk profilering. Skillnaden är uppenbar om man jämför med t.ex. Twitter där man i regel publicerar sina tweets helt offentligt för hela världen. Facebook har medvetet byggt ett samfund där man ska känna sig mera skyddad och privat. Man postar oftare material som bara är avsett för sina vänner, och kan följaktligen vara mera öppen. Facebook har visserligen en mängd olika inställningar för att kontrollera den personliga integriteten och vem som får ta del av inlägg och annan personlig info. Men de här inställningarna är praktiskt taget helt fokuserade på hur din data i Facebooks databas kan vidarebefordras till andra användare. Verktygen för att kontrollera vilken data du ger till Facebook saknas. Facebook ger alltså sken av att du själv har kontroll över din data, men optimerar samtidigt uppsamling av data för eget behov.

Bryr sig Facebook om att skydda vår data?

Det korta svaret är ja. Åtminstone efter ”Cambridge Analytica gate”. Facebooks hela business-modell bygger på att vi matar in personlig data som kan användas för riktad reklam. För att fortsätta göra det måste folk lita på Facebook. De har utan vidare klantat sig i den här affären, och kanske på liknande sätt med andra bolag, vilket vi inte känner till. Men signalen som bl.a. börskursens ras skickade är tydlig, marknaden förstår hur viktig databasen är för dem. Inte ens Facebook har råd med sådana här skandaler. För att inte tala om skärpta regler som myndigheterna utan tvekan kommer att överväga.

Hur ska man agera som Facebook-användare?

Man har i stort sett tre alternativ:

  1. Vem bryr sig? Jag fortsätter som tidigare. Det här innebär att Facebook fortlöpande kan upprätthålla och finslipa din profil. Det kan vara skadligt för dig på sikt om det inträffar ett större dataläckage eller annat missbruk. Men du är definitivt inte ensam om ditt problem. Om omfattande missbruk uppdagas så kommer problemet att vara av den magnituden att myndigheterna definitivt tar tag i saken.
  2. #deletefacebook. Lämna Fejan, stäng kontot. Du går miste om en hel del, men slipper kanske samtidigt ett enerverande störningsmoment. Är det värt det? Den avvägningen måste var och en göra själv.
    Men kom ihåg att Facebook inte raderar din data så fort du stänger kontot. Åtminstone inte ännu, men EUs skärpta lagstiftning kommer att ändra på det här. Tidigare kunde man alltså stänga och sedan ångra sig genom att helt enkelt logga in på nytt. I framtiden kommer ett stängt konto att betyda att det verkligen är borta.
  3. Gå mellanvägen. Använd Facebook och dra full nytta av den, men låt bli att öppna upp ditt privatliv och minimera informationen som de suger upp på andra sätt. Det här är enligt min mening det smartaste alternativet. Vi återkommer definitivt med hur man gör det i praktiken.

Micke

 

2 svar till “Borde man sluta använda Facebook? #deletefacebook”

  1. Definititivt håller med om dina synpunkter och tycker det tredje alternativet är “the way to go”. Bara ännu undrar att hur mycket mänskor som inte har alls någon tanke på självcensur och sätter all data som kan tänkas på nätet. Man behöver inte uppge adresser och telefon nummer samt sina politiska eller religiösa inriktningar. Också skall man ju tänka att hör bilden där man är as packad med kompisarna på lilla julen på nätet eller grannens lillunge som på sommaren springer sprittis på gräsmattan? Kanske roligt och sött då det händer men det ger material för vad som helst om man t.ex. har helt offentlig profil.

  2. Jag tror att det är svårt och långsamt att lära massorna vett och etikett på FB. Folk kommer att fortsätta klanta sig. Men när plattformens ägare börjar missbruka data för egen vinning måste vi ingripa. Det är myndigheternas jobb.

Kommentarerna är stängda.