Cybermicke Ab

Behöver du någon som kan skriva eller hålla föredrag om datasäkerhet? På ett enkelt språk som vanligt folk förstår. På svenska, finska eller engelska.

Några exempel på vad Cybermicke Ab kan erbjuda:

  • Artiklar om produkter eller koncept för internt eller externt bruk
  • Föreläsningar om datasäkerhet eller cyber-hot riktade till ett företags personal
  • Föreläsningar eller skolning i medierelationer riktad till företagets språkrör

Ta gärna kontakt och hör dig för om vi kan samarbeta.