Orolig för att YLE profilerar dig? Segmentera din identitet

Det har igen blåst upp en liten storm i cyber-ankdammen. Den här gången är det Svenska YLE som tänker kräva att man är registrerad för att kunna kommentera artiklar. Artikeln i sig är samtidigt ett bra exempel på hur viktiga kommentarerna är. Innehållet är knappast särskilt överraskande eller oväntat, men kommentarerna erbjuder det egentliga värdet. Den mest intressanta slutsatsen vi kan dra är att det finns en djupt rotad oro för att YLE ska profilera sina användare. Alltså läge att granska den här hotbilden lite närmare, och ta en titt på vad man kan göra för att avvärja den.

Varför profilera användare?

En av de viktiga medietrenderna är personifierat innehåll. Det finns inte två användare på Facebook eller Twitter som ser identiska nyhetsflöden. Flödet kan personifieras antingen automatiskt baserat på vad man klickar på, eller manuellt genom att välja kategorier. Men för att det ska funka måste systemet förstås veta vem som sitter bakom rutan, annars kan man inte skicka rätt innehåll till rätt ruta. Därför är det helt förståeligt att YLE vill utveckla sina konton, vilka faktiskt fortfarande är ganska rudimentära.

Korrelation med din egentliga identitet

En viktig fråga när man registrerar sig på ett system är om man ska använda sitt riktiga namn eller inte. Myndigheter och banker kräver, helt berättigat, att man ska uppträda under sitt riktiga namn och att identiteten bekräftas. YLE ligger i andra ändan av skalan. Man kan registrera sig under vilket namn som helst, helt utan verifikation. Eller med andra ord. Du kan välja att registrera dig under en pseudonym och med en skild e-postadress. YLE kan fortfarande profilera din pseudonym och vet vad den tycker om att läsa och titta på. Men de vet inte att just du ligger bakom pseudonymen. Det är alltså att segmentera sin identitet och se till att en viss tjänst bara ser en liten del av vad man gör på nätet.

Risker med profilering

Riskerna med Facebooks profilering har varit på tapeten tack vare Cambridge Analytica -skandalen. Den understryker att fast profilering kan vara nyttig och erbjuda mer relevant innehåll, så innebär den uppsamlade informationen alltid en risk. Den kan läcka ut eller missbrukas. Därför måste man väga in flera aspekter när man avgör om man vill lita på ett visst system eller inte. Hur omfattande information kan samlas in? Kan den kopplas till ens riktiga identitet? Vad används informationen till? Vilken nytta ger det mig? Finns det risk för behovsglidning och att den används i strid med mina intressen? Kan jag lita på att organisationen klarar av att säkra min data tekniskt?

Ja, en annan risk med användarprofilering är faktiskt att nyhetsflödet kan polariseras. Den här artikeln berör det fenomenet på Facebook.

Min bedömning är att det definitivt lönar sig att skapa ett konto hos YLE. Fördelarna är kanske inte ännu så omfattande, men de väger ändå tyngre än nackdelarna. YLEs möjlighet att samla in data begränsar sig till vad du läser eller tittar på i deras portal, och vad du skriver i kommentarerna. YLE har inte heller, tack vare sin finansieringsmodell, någon orsak att försöka utnyttja din data kommersiellt. Men den viktigaste faktorn är ändå att du kan vara anonym om du vill. Din registrerade pseudonym behöver inte vara kopplad till din riktiga identitet.

Alltså, den profilering som YLE kan utföra är en droppe i havet jämfört med vad vi utsätts för på nätet. Alla gör ju sin egen bedömning av hur strikt man är med integriteten. Men om man inte godtar YLEs profilering så blir det inte många tjänster kvar som man kan använda!

Om det ändå känns olustigt att YLE profilerar hur du konsumerar media, så är det bara att läsa vidare och följa instruktionerna nedan.

Minska riskerna genom segmentering

Gör så här om du vill använda en anonym pseudonym hos YLE, eller nån annan tjänst på nätet.

  1. Öppna en alternativ e-post. Det kan du göra gratis och relativt enkelt hos t.ex. Microsoft eller Google (eller någon av de andra tjänsterna). Om du behöver fler adresser så ta en titt på det här tricket.
  2. Skapa ett nytt konto hos YLE med den nya adressen. Reservera den för YLE och använd den inte nån annanstans.
  3. Att man inte ska använda sitt riktiga namn är självklart, men var också försiktig med välkända smeknamn. Ankdammen är liten!
  4. När kontofunktionen utvecklas i framtiden så kommer man antagligen att fråga efter mera information, eller låta en koppla kontot till andra profiler, som t.ex. Facebook. Det är naturligtvis en dålig idé om man vill upprätthålla en isolerad identitet.
  5. Kom ihåg att du kan starta om. Om du vill kan du börja om från början med en helt ny identitet.

Micke

Ja, det här stämmer hos YLE också.